Онлајн обуки за претприемачиПристапи

Користи го материјалот

Откако завршивте со креирање на сметка како премиум член на премиум претприемач, системот автоматски ги зголемува привилегиите за пристап до материјалот.

Материјалот можете да го следите преку страничната лента на навигацијата.

Навигација

premium-materijal

 

Чувајте го корисничкото име и лозинка затоа што за секој влез ќе ви биде побарано од системот. Но, и доколку го заборавите лесно може да се ресетира.

Наминувајте барем еднаш неделно на системот, затоа што како дел од премиум претприемач 1.0 секоја недела имате материјал кој треба да го проучите и имплементирате, додека со премиум претприемач 2.0 постојано ќе ажурираме материјали како дел од новите модули за кои ќе имате пристап веднаш како што се поставуваат на системот, и секако делот на бонуси и најави е предмет на постојано ажурирање од наша страна. Доколку сте го потврдиле вашиот email при регистрација ќе можеме да ве известуваме за сите промени.