Учество во дискусија...Премиум форум

Дали моите детали за плаќање и кредитната картичка се безбедни?

Безбедноста е покриена целосно. Шутевски Консалтинг ДООЕЛ, и овој веб сајт воопшто не ги држат информациите за вашите кредитни картички во некоја база на податоци. Единствено што се задржува на овој сај е вашата email адреса и име и презиме кои по успешното плаќање вие ги внесувате заради креирање на вашиот профил.