Учество во дискусија...Премиум форум

Дали ми треба некое основно знаење за да можам да бидам активен премиум член?

Воопшто. Не ви е потребно ништо освен добра волја да успеете со вашиот бизнис. Целиот материјал е дизајниран така да навлегува во секој аспект на вашиот бизнис.

На пример, со премиум претприемач 1.0 почнувате од основата, од почетоко и секоја недела добивате видео материјал, алатки, темплејти и форми за тој материјал како и листа на активности кои треба да ги спроведете за таа недела. Секоја недела во следните 54 недели ќе добивате по еден материјал од премиум претприемач 1.0.

Од друга страна премиум претприемач 2.0 е покомплексен материјал кој ве води и во најситните детали на вашиот бизнис. Тој материјал ќе ви биде достапен од првата регистрација како и секој нов модул кој ќе биде додаден во првата година од членството или и за наредните години доколку одлучите да продолжите со активно учество.

И за двата материјали ќе имате упатство како да ги користите и нашата препорака е да се движите низ упатството.