Учество во дискусија...Премиум форум

Што добивам со премиум членство?

Со премиум членство добивате пристап до сите модули на премиум претприемач 1.0 (9 основни) и сите модули на премиум претприемач 2.0 (13 дополнителни), како и пристап до сите вебинари и сета содржина која ќе биде ажурирана и достапна во текот на вашето годишно членство. Тоа значи дека добивате пристап и до сите алатки, форми, темплејти подготвени за секој од модулите, пристап до форум, како и пристап до сите бонус материјали, премиум книги, и до местото за поставување на прашања и одговори.