Учество во дискусија...Премиум форум

Можам ли да платам на друг начин освен со кредитна картичка?

Да, плаќањето можете да го изведете и на сите законски можни начини. Можете да платите на профактура која ќе ви ја издадеме, при што ќе треба точно да се повикате на бројот од профактурата како би можеле да ве поврземе и рачно креираме пристап до премиум претприемач. Побарајте профактура преку контакт формата, и набргу ќе бидете контактирани од некој од нас со понатамошни упатства за обезбедување на пристап.