Учество во дискусија...Премиум форум

Дали она што го плаќам е за секогаш или на определен период?

Цената за пристап до премиум претприемач се однесува на едногодишно членство и пристапот до содржината е загарантиран за тој период од една година. По истекот на годишното членство, пристапот до материјалот ќе ви остане, но нема да имате пристап до новите модули, новите материјали, вебинари, алатки како и до прашања и одговори и активно учество на форумот. Доколку сакате да го продолжите членството и за наредната година ќе треба да платите 50% од основната цена (цената која сте ја платиле првпат).