Учество во дискусија...Премиум форум

Дали морам да продолжам со членството и за следната година?

Не, воопшто. Со обезбедување на пристап до премиум претприемач вие имате обезбедено целосен пристап за една година. Доколку не сакате да продолжите не правите ништо, ќе добиете понуда за продолжување на членство и доколку не реагирате навреме, членството нема да ви се продолжи. Единствено доколку сакате да продолжите со пристапот, тогаш ќе ја искористите понудата за 50% за секоја наредна година и ќе останете премиум член. Значи без ваша одлука и повторување на процесот на плаќање, никој не може да ви го продолжи членството.